Civilia: odborná revue pro didaktiku společenských věd je časopis vycházející od roku 2010, v němž jsou publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.

ISSN 1805-3963 (Print)

ISSN 2336-3584 (Online)

Vydává Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd prostřednictvím Nakladatelství Epocha s.r.o., Kaprova 12, 110 00 Praha 1

Reg. č. MK ČR E 19778

Vycházejí dvě čísla ročně, uzávěrka pro zasílání příspěvků je 30. dubna a 30. září.