Česky English Deutsch

Archiv aktualit

Nová koncepce obhajob kvalifikačních prací (11. 4. 2023)
Vážené studentky, vážení studenti,
rádi bychom vás informovali o nové koncepci obhajob kvalifikačních prací na Katedře společenských věd PdF UP v Olomouci platné od května 2023. Úprava se týká všech bakalářských, magisterských i závěrečných prací, které jsou obhajovány na našem pracovišti! Průběh obhajob bude probíhat následujícím způsobem:

Obecná pravidla:
- Student/ka si připraví powerpointovou prezentaci dle předem níže uvedené struktury
- Obhajoba začne představením práce autorkou/autorem (s využitím prezentace) - limit na toto představení je max 10 min
- Po představení práce bude následovat diskuze, ve které student/ka bude reagovat na připomínky a otázky z posudků a doplňující dotazy členů/členek komise

Struktura prezentace:
Počet snímků by neměl být příliš velký, max. 10; samotný obsah může konzultovat autor práce se svým vedoucím; volba vizuální podoby prezentace je v kompetenci autora/ky):
- Název a obsah práce (pouze hlavní kapitoly)
- Cíle práce
- Stav zkoumané problematiky (zhodnocení teoretické části, východiska apod.)
- Metodologie (výzkumný problém, hypotézy, metody, atd.).
- Výsledky (hlavní!) a přínos pro studovaný obor


Témata kvalifikačních prací pro AR 2022/2023 (20. 10. 2022)
Témata kvalifikačních prací (bakalářských a magisterských diplomových) pro akademický rok 2022/2023 vypsaná jednotlivými vyučujícími Katedry společenských věd PdF UP jsou k dispozici ZDE


Setkání studentů 1. ročníku bakalářského studia (15. 9. 2022)
Ve středu 21. září od 8:00 se uskuteční v učebně N2 Pedagogické fakulty UP (v přízemí vedle vrátnice) úvodní setkání studentů 1. ročníku bakalářského studia studijního programu "Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání" s členy Katedry společenských věd PdF UP Olomouc. Na tomto setkání budou studentkám a studentům budou mj. poskytnuty obecné informace k organizaci studia v tomto semestru v předmětech garantovaných členy katedry a proběhne i setkání s členy studentského klubu KOS, kteří vás budou informovat o aktivitách tohoto klubu. Rovněž zde můžete vznést případné dotazy ohledně rozvrhu na doktora Hubálka, který je rozvrhářem prezenčního studia katedry společenských věd. Doporučujeme vám proto, abyste se tohoto setkání zúčastnili.


Materiály z XXIX. ročníku Letní školy výchovy k občanství a dějepisu (13. 9. 2022)
Prezentace z přednášek, seminářů a workshopů realizovaných v průběhu XXIX. ročníku Letní školy výchovy k občanství a dějepisu s podtitulem Aktuální trendy v občanském a dějepisném vzdělávání v kontextu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ jsou k dispozici na následujících odkazech:

Mgr. Ivana HAVLÍNOVÁ, Ph.D. a Mgr. Jakub CHARVÁT, Ph.D. - Občanské vzdělávání pro 21. století: proč ano a jak
Mgr. Alena HESOVÁ - Revize RVP a společenskovědní vzdělávání
Mgr. Jakub CHARVÁT, Ph.D. - Malá politologická úvaha o sněmovní volební reformě
doc. Mgr. Tomáš JARMARA, Ph.D. - Národní a regionální identita v hodinách občanské výchovy
PhDr. Petr JUST, Ph.D. - Brzda efektivního vládnutí nebo pojistka demokracie? Příspěvek do diskuse o smyslu a významu druhých parlamentních komor
PhDr. Pavel KOPEČEK, Ph.D. a Mgr. Pavel KRÁKORA, Ph.D. - Dějiny Ukrajiny v kontextu aktuálních událostí
doc. PhDr. Hana MAREŠOVÁ, Ph.D. - České enklávy v zahraničí
Mgr. Alena NOSKOVÁ - Digitální kompetence ve společenskovědním vzdělávání, globální rozvojové vzdělávání a velké revize RVP
doc. PhDr. Lukáš VALEŠ, Ph.D. - Česká politika a politické strany jako didaktický problém výuky společenských věd
prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav VANĚK, Ph.D. - Pandemie COVID a historický výzkum v oku hurikánu


XXIX. ročník Letní školy výchovy k občanství a dějepisu (6. 6. 2022)
Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, stejně jako v předchozích letech, tak i letos jsme se rozhodli uspořádat již tradiční letní školu cílenou primárně na učitele společenskovědních předmětů a dějepisu. V posledních dvou letech se akce z důvodu protiepidemiologických opatření konala v omezenějším režimu, což dle všeho nebude pro letošní ročník nezbytné a letní škola Vám tak v plném rozsahu umožní setkání s kolegyněmi a kolegy a především Vám nabídne možnost seznámit se s novými trendy v rámci oborových didaktik společenských věd a dějepisu.
Pozvánka s programem XXIX. ročníku Letní školy výchovy k občanství a dějepisu, kterou pořádá Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci ve dnech 14.–17. srpna 2022 (neděle – středa), a to na téma Aktuální trendy v občanském a dějepisném vzdělávání v kontextu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030, je dostupná ZDE. Přihláška pro vyplnění je k dispozici ZDE (zpět zaslat optimálně vyplněný scan přihlášky).
Věříme, že Vás program letní školy jako vždy dokáže zaujmout, a že si nenecháte uniknout již tradiční atmosféru akce pořádané pravidelně od roku 1994. V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou přihlášku buďto na e-mail (scan): pavel.krakora@upol.cz, anebo na adresu:

Katedra společenských věd PdF UP
Žižkovo nám. 5
771 40 OLOMOUC


a to nejpozději do pátku 15. 7. 2022. Ubytování a stravování – stejně jako v předcházejících ročnících – je zajištěno na náklady organizátora LŠVOD na kolejích Generála Svobody, Šmeralova 1122/12, Olomouc.
Těšíme se na setkání s Vámi.


Inovované okruhy SZZk bakalářského studijního programu Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (4. 2. 2021)
Inovované okruhy k bakalářským státním závěrečným zkouškám studijního programu Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání budou poprvé uplatněny pro jarní termín státních závěrečných zkoušek 2022 (tj. květen - červen 2022), a to pro všechny studentky a studenty, kteří absolvují SZZk pod zkratkami KVS/PBSV@ a KVS/KBSV@. Platnost těchto okruhů SZZk je stanovena od 1. 1. 2022. Inovované okruhy k SZZk studijního programu Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání jsou dostupné ZDE.
Pro studentky a studenty, kteří absolvují SZZk pod zkratkami KVS/BSZSV, KVS/PBSVQ a KVS/KBSVQ (tzv. "staré akreditace") platí do 31. 12. 2022 stávající okruhy dostupné v sekci Studium.

login