Česky English Deutsch

Program ERASMUS+


Program ERASMUS+ funguje v rámci Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme – LLP), který vznikl na základě rozhodnutí Evropské komise v roce 2006. Primárně je zaměřen na sféru vysokých škol, pro jejichž studenty, pedagogy resp. zaměstnance je také určen. Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci má v rámci tohoto výměnného programu uzavřeny bilaterální dohody s obdobně zaměřenými pracovišti na univerzitách v Heidelbergu (SRN), Würzburgu (SRN), Opolí (Polsko), Pécsi (Maďarsko), Bánské Bystrici (Slovensko), Neapoli (Itálie), Las Palmas (Španělsko) a Daugavpilsu (Lotyšsko).

V případě všech uvedených univerzit - tj. Heidelbergu, Pécsi, Würzburgu, Opolí, Bánské Bystrici, Neapoli, Las Palmas a Daugavpilsu - jsou uzavřené smlouvy o spolupráci (studentské a učitelské mobility) platné do akademického roku 2020/2021.

Bližší a podrobnější informace o administraci programu ERASMUS+ najdete na stránkách Oddělení zahraničních vztahů Univerzity Palackého v Olomouci, údaje týkající se obecně zaměření, fungování a cílů tohoto programu lze získat na internetových stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a také na webu Evropské komise (European Commission).
S dotazy týkající se možnosti výjezdu na některou z partnerských univerzit se rovněž můžete obracet na výše uvedené koordinátory.