Česky English Deutsch

O katedře společenských věd

Současná Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 1991 pod názvem katedra občanské výchovy. V minulosti stáli v jejím čele mj. historik doc. PhDr. Zdeněk Filip, CSc., politolog doc. Emil Gímeš, Ph.D., prof. PhDr. František Mezihorák, CSc. nebo politolog Mgr. Milan Hořínek, Ph.D. Za dobu své existence katedra úspěšně prošla řadou akreditací, v současné době zajišťuje v rámci strukturovaného studia bakalářský studijní program Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterský program Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol. Od akademického roku 2012/2013 získala Katedra společenských věd PdF UP také akreditaci pro bakalářský studijní program Historie se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterský studijní program Učitelství dějepisu pro střední školy a druhý stupeň základních škol. Její pracovníci zajišťují také výuku svých disciplín i v rámci dalších studijních programů realizovaných na pedagogické fakultě a od roku 2007 se katedra podílí také na doktorském studijním programu Pedagogika. Po celou dobu existence katedra úzce spolupracuje s řadou předních tuzemských i zahraničních odborníků a kooperuje se všemi devíti katedrami českých vysokých škol zajišťujícími obdobné studijní obory. Jsou také navázány pracovní vztahy s kolegiálními pracovišti v mnoha evropských i mimoevropských zemích. Od roku 1994 katedra také každoročně pořádá letní školu výchovy k občanství a evropanství, která je určená zejména pro učitele a studenty občanské výchovy a základů společenských věd. Studenti katedry mají rovněž možnost absolvovat letní školu německé kultury, jazyka a společenského systému ve Frankfurtu nad Mohanem a Heidelbergu organizovanou ve spolupráci s organizací Stiftung Haus der Action 365. Katedra společenských věd rovněž od roku 2012 pořádá každoroční mezinárodní vědeckou konferenci studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, na kterých mají tito studenti možnost prezentovat své výzkumy.

Přehled vedoucích katedry

Katedra občanské výchovy (1991–2004)
1991–1992 Dr. Emil GÍMEŠ
1993–1994 doc. PhDr. Zdeněk FILIP, CSc.
1995–2000 doc. PhDr. Emil GÍMEŠ, Dr.
2001–2002 prof. PhDr. František MEZIHORÁK, CSc.
2003–2004 Mgr. Milan HOŘÍNEK, Ph.D.

Katedra společenských věd (2005–
2005–2006 Mgr. Milan HOŘÍNEK, Ph.D.
2006–2008 prof. PhDr. František MEZIHORÁK, CSc., Dr.h.c.
2008–2013 doc. PhDr. Zdeněk NOVOTNÝ, CSc.
2013–2014 doc. Mgr. Antonín STANĚK, Ph.D.
2014–2015 doc. PhDr. Zdeněk NOVOTNÝ, CSc.
2016–2018 PhDr. Pavel KOPEČEK, Ph.D.
2018 - doc. PhDr. Karel KONEČNÝ, CSc.