Česky English Deutsch

Letní školy 1994-2022

Katedra společenských věd PdF UP ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze, MŠMT ČR, Olomouckým krajem, Visegrádským fondem, Statutárním městem Olomouc, Informační kanceláří Rady Evropy v Praze a Bratislavě, Olomouckým centrem otevřeného vzdělávání, z.s. (OCOV), Společností ku povznesení humanitního vzdělávání o.s. (SPHV o.s.) uspořádala již 29 ročníků letních škol výchovy k občanství a evropanství a letních škol výchovy k občanství a dějepisu pro učitele občanské výchovy, občanské nauky, základů společenských věd a dějepisu s následujícím tématickým zaměřením:

 • 1994Výchova k občanství a evropanství (I. ročník)
 • 1995Letní škola občanství a evropanství (II. ročník)
 • 1996Hodnoty evropské kultury a morálky (III. ročník)
 • 1997Výchova k občanství a demokracii (IV. ročník)
 • 1998Výchova k demokracii, konstitucionalismu a občanství (V. ročník)
 • 1999Multikulturalita, tolerance a odpovědnost (VI. ročník)
 • 2000Výchova k demokracii v transformující se společnosti (VII. ročník)
 • 2001Občanská výchova v globalizující se společnosti (VIII. ročník)
 • 2002Občan ve 21. století - kompetence výchovy k občanství (IX. ročník)
 • 2003Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti (X. ročník)
 • 2004Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti (XI. ročník)
 • 2005RVP v praxi učitele výchovy k občanství - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti (XII. ročník)
 • 2006Výchova k občanství v rámci ŠVP - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti (XIII. ročník)
 • 2007Multikulturní dimenze v RVP a její reflexe v ŠVP prostřednictvím výchovy k občanství (Multikulturní výchova - předsudky a stereotypy) (XIV. ročník)
  (Fotogalerie)
 • 2008Multikulturní výchova - cesta ke vzájemnému poznávání, toleranci a k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti ve výchově k občanství (XV. ročník)
 • 2009Obnova demokracie v Československu po roce 1989 a výchova k aktivnímu demokratickému občanství (XVI. ročník)
  (Fotogalerie)
 • 2010Výchovou k občanství proti projevům extremismu a vliv občanské výchovy na sociální soudržnost (XVII. ročník)
  (Fotogalerie)
 • 2011Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny ve výchově k občanství (XVIII. ročník)
  (Fotogalerie)
 • 2012Aktuální společenskovědní pohledy a výchova k demokratickému občanství (XIX. ročník)
  (Fotogalerie)
 • 2013Společenskovědní aspekty fenoménu "vyrovnávání s minulostí" v kontextu výchovy k občanství (XX. ročník)
  (Fotogalerie)
 • 2014Média - hlídací pes na vodítku nebo Pandořina skříňka? (XXI. ročník)
  (Fotogalerie)
 • 2015Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi (XXII. ročník)*
 • 2016Migrace, imigrace, emigrace a Evropa – proměny, historie a současnost (XXIII. ročník)*
 • 2017Proměny občanské společnosti v zemích Visegrádu po roce 1989 – politika, ekonomika, migrace (XXIV. ročník)*
 • 2018Století proměn československé a české státnosti (XXV. ročník)*
 • 2019Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích (XXVI. ročník)*
 • 2020Proměny výchovy k občanství po roce 1989 a její perspektivy (XXVII. ročník)*
 • 2021Perspektivy občanské společnosti v 21. století a občanské vzdělávání v kontextu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 (XXVIII. ročník)*
 • 2022Aktuální trendy v občanském a dějepisném vzdělávání v kontextu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 (XXIX. ročník)*

 • Ocenění 16. ročníku LŠVOE od kulturního atašé ambasády Spojených států amerických v Praze ZDE
  *Fotogalerie z XXII.-XXIX. ročníku letní školy (2015-2022) jsou dostupné na FB profilu Katedry společenských věd PdF UP v Olomouci - viz odkaz v hlavním menu.