Česky English Deutsch

Katedra společenských věd směřuje od svého vzniku vědecko-výzkumné aktivity především na oblast zkvalitnění výchovy k občanství, a to na všech stupních českého vzdělávacího systému.

PŘEHLED VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ČINNOSTI


Projekty ERASMUS+

2019

Výzkumné záměry

1999

Projekty GA ČR

2009

Rozvojové projekty MŠMT a projekty FRVŠ

1991
1994
1995
1996
1997
2000
2001
2005
2006

Projekty ESF - OP RLZ, OP VK a OP VVV

2016-2019
2010-2013
2005-2007

Resortní a regionální výzkumné projekty a granty

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost pracovníků katedry se rovněž odráží v jejich publikační činnosti a je reflektována v jednotlivých katederních sbornících resp. publikacích (viz sekce Publikace katedry).