Česky English Deutsch

Odkazy na webové stránky


V rámci svého zaměření a aktivit odkazuje Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na níže uvedené webové stránky:

 • Bibliografické citace dokumentů podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • Center for Civic Education
 • Česká společnost pro politické vědy
 • Český časopis historický
 • Český statistický úřad
 • Dějiny a současnost (kulturně historická revue)
 • EUROPA - portál Evropské unie
 • Evropská komise
 • Evropský parlament
 • Filosofický časopis
 • Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Katedra občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
 • Katedra věd o výchově Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
 • Katedra filosofie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci
 • Katedra historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci
 • Katedra historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • Kritické myšlení
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • LISTY - časopis pro politickou kulturu a občanský dialog
 • Literární noviny (kulturně-politický týdeník)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Olomoucké centrum otevřeného vzdělávání (OCOV)
 • Olomoucké vzdělávací sdužení
 • Parlamentní institut
 • Partners Czech - Partners for Democratic Change
 • Poslanecká sněmovna P ČR
 • Portál veřejné správy ČR
 • Pražský hrad - sídlo prezidenta České republiky
 • Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii
 • Senát P ČR
 • SPHV, o.s.
 • Státní správa
 • Statutární město Olomouc
 • Statutární město Přerov
 • Ústav mezinárodních vztahů Praha
 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.
 • Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR
 • Vědecká knihovna v Olomouci
 • Vláda České republiky
 • Volební server ČSÚ